Foreningens historie

På én måde er dette en nyskabelse – og på en anden er det en fortsættelse af noget velkendt.

Musik over Broen arrangerede med stor succes et antal koncerter over en næsten tre-årig periode. Formålet var at samle den ny storkommunes udøvere af klassisk musik og skabe en festlig platform for musikudøvelse og musikoplevelse for borgerne. Et stort kor, suppleret af fremragende sangsolister og akkompagneret af et stort amatørsymfoniorkester styrket af en håndfuld professionelle musikere optrådte i alle kommunens hjørner – og trak rigtig mange tilhørere til koncerterne. Nu er storkommunen veletableret, og Musik over Broens formål opfyldt. Men tilbage står, at et fuldt besat symfoniorkester kan og vil fortsætte sine aktiviteter – gerne i samarbejde med lokale kor samt professionelle solister.

Ved mindst 2 årlige, offentlige koncerter præsenterer orkestret sig for publikum med et spændende og varieret repertoire inden for den klassiske musik. For at orkestret kan fortsætte sin virksomhed, stiftedes i februar 2010 en forening ved navn FORENINGEN FREDERIKSSUND SYMFONIORKESTER. Foreningen optager både aktive og passive medlemmer. De aktive er musikudøvere, som indgår i orkestret; mens de passive støtter orkestrets virksomhed – og til gengæld får rabat på billetafgiften ved orkestrets koncerter.

Enhver, som spiller et relevant instrument med en vis rutine og kan læse noder uden større problemer, kan optages som aktivt medlem – og spille i orkestret. Alle, som vil støtte det lokale symfoniorkesters udvikling, og som har lyst til at overvære koncerterne, er velkomne som passive medlemmer. På denne hjemmeside kan du se mere om orkestrets arbejde – og du kan se, hvorledes du indmelder dig i foreningen – enten som aktivt eller passivt medlem.

Velkommen i Foreningen Frederikssund Symfoniorkester

Formand, Niels H. Elberling